Kerala PSC

LDC Exam Practice – 77

8 സെൻറീമീറ്റർ വശമുള്ള ഒരു ക്യൂബിൽനിന്ന് ചെത്തിയെടുക്കാവുന്ന പരമാവധി വലുപ്പമുള്ള ഗോളത്തിന്‍റെ വ്യാസമെന്ത്?

Photo: Pixabay
1.07×65+1.07×26+1.07X9
a) 107
b) 10.7
c) 1070
d) 10.73
Show Answer

കേരളത്തിന്‍റെ വനം ഗവേഷണ കേന്ദ്രം?
a) കോട്ടയം
b) തിരുവനന്തപുരം.
c) പീച്ചി
d) റാന്നി
Show Answer

എന്‍റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് മിഠായികൾ ഉണ്ട്. അവ 2 വീതമോ 3 വീതമോ 4 വീതമോ ഉള്ള പാക്കറ്റുകളാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ബാക്കി വരും. എന്നാൽ 5 വീതമുള്ള പാക്കറ്റുകളാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും ബാക്കി വരില്ല. എന്‍റെ കയ്യിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് എത്ര മിഠായികൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം?
a) 37
b) 54
c) 25
d) 65
Show Answer

8 സെൻറീമീറ്റർ വശമുള്ള ഒരു ക്യൂബിൽനിന്ന് ചെത്തിയെടുക്കാവുന്ന പരമാവധി വലുപ്പമുള്ള ഗോളത്തിന്‍റെ വ്യാസമെന്ത്?
a) 4 സെ.മീ.
b) 2 സെ.മീ.
c) 8 സെ.മീ.
d) 6 സെ.മീ.
Show Answer

The word similar in meaning to the word ‘wizard’ is
a) wrestler
b) boxer
c) pioneer
d) magician
Show Answer

ലന്തക്കാർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
a) ഡച്ചുകാർ
b) ബ്രിട്ടീഷുകാർ
c) ഫ്രഞ്ചുകാർ
d) പോർച്ചുഗീസുകാർ
Show Answer

കേരള റോഡ് ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിന്‍റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്?
a) എറണാകുളം
b) തിരുവനന്തപുരം
c) പാലക്കാട്
d) മലപ്പുറം
Show Answer

കേരള നിയമസഭയിലെ ഇപ്പോഴത്ത ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധി:
a) ജോൺ ഫെർണാണ്ടസ്
b) സൈമൺ ബ്രിട്ടോ
c) മാത്യു ടി. തോമസ്
d) തോമസ് ഐസക്
Show Answer

സുകരം എന്നാൽ എളുപ്പം എന്നർഥം. സൂകരം എന്നാൽ:
a) തേന്മാവ്
b) നല്ല മാർഗം
c) കാട്ടുപോത്ത്
d) പന്നി
Show Answer

ഒരു ത്രികോണത്തിലെ രണ്ട് കോണുകളുടെ അളവുകളുടെ തുകയുടെ 4 ഭാഗമാണ് മൂന്നാമത്ത കോണങ്കിൽ ആ കോണിന്‍റെ അളവെത്ര?
a) 360
b) 440
c) 300
d) 560
Show Answer

Some people ……….. to the officer against him about his mis-deeds
a) asked
b) complained
c) question
d) informed
Show Answer

5 m നീളമുള്ള ഒരു ഏണി മതിലിന്‍റെ അറ്റത്തേക്ക് ചാരിവെച്ചിരിക്കുന്നു. മതിലിന്‍റെ ചുവട്ടിൽ നിന്ന് ഏണിയിലേക്കുള്ള ദൂരം 3m ആയാൽ മതിലിന്‍റെ ഉയരം എത്ര മീറ്റർ?
a) 2m
b) 4m
c) 3m
d) 5m
Show Answer

പോര്‍ച്ചുഗീസ് അധീനതയില്‍ നിന്ന് ഗോവയെ മോചിപ്പിച്ച വര്‍ഷം?
a) 1960
b) 1961
c) 1963
d) 1964
Show Answer

ഒറ്റയാനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
a) വൃത്തം
b) വൃത്തസ്തപിക
c) വൃത്തസ്തംഭം
d) ഗോളം
Show Answer

Handwritten document
a) Shellscript
b) Manuscript
c) Handscript
d) Digitalscript
Show Answer

ഒരു സമാന്തര ശ്രണിയുടെ ആദ്യപദം 100 ഉം അവസാന പദം 100 ഉം ആണ്. പൊതുവ്യത്യാസം -5 ഉം ആകുന്നു. എങ്കിൽ ആ സമാന്തരശ്രേണിയിൽ എത് പദങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും?
a) 20
b) 40
c) 41
d) 30
Show Answer

പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്‍റെ പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട കമ്മിറ്റി:
a) ബലരാമൻ കമ്മിറ്റി
b) നരസിംഹം കമ്മിറ്റി
c) ജയകുമാർ കമ്മിറ്റി
d) ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മിറ്റി
Show Answer

120 m നീളമുള്ള ഒരു ട്രെയിൻ ഒരു ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് കടക്കാൻ 6 സെക്കൻഡ് എടുത്താൽ ട്രെയിനിന്‍റെ വേഗം?
a) 60km/hr
b) 72km/hr
c) 20km/hr
d) 16km/hr
Show Answer

അഖിലേന്ത്യാ സര്‍വീസുകളില്‍ നിയമനം നടത്തുന്നത് ആര്?
a) പി.എസ്.സി.
b) പ്രധാനമന്ത്രി
c) പ്രസിഡന്‍റ്‌
d) യു.പി.എസ്.സി.
Show Answer

സുപ്രീംകോടതി ജഡ്ജിമാരുടെ വിരമിക്കല്‍ പ്രായം?
a) 56
b) 58
c) 60
d) 65
Show Answer

ഒരു പരീക്ഷയിൽ ഓരോ ശരിയുത്തരത്തിനും 1 മാർക്ക് ലഭിക്കും. തെറ്റായ ഉത്തരത്തിന് ¼ മാർക്ക് കുറയുകയും ചെയ്യും. ഒരു കുട്ടിക്ക് ആകെയുള്ള 100 ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതിയപ്പോൾ 75 മാർക്ക് ലഭിച്ചു. എങ്കിൽ എത്ര ശരിയുത്തരങ്ങൾ എഴുതിക്കാണും?
a) 75
b) 80
c) 85
d) 90
Show Answer

കേരളത്തിലെ ആദ്യ ലോകായുക്തയായി നിയമിതനായ വ്യക്തി ആര്?
a) ജസ്റ്റിസ് കെ.ശ്രീധരന്‍
b) ജസ്റ്റിസ് ജെ.ബി.കോശി
c) ജസ്റ്റിസ് പി.സി ബാലകൃഷ്ണമേനോന്‍‌
d) ജസ്റ്റിസ് രംഗനാഥ മിശ്ര
Show Answer

ജോമിറ്റിന് തുടർച്ചയായ 5 മലയാളം പരീക്ഷയിൽ കിട്ടിയ ശരാശരി മാർക്ക് 45 ആണ്. 6-ാമത്തെ മലയാളം പരീക്ഷയിൽ എത്ര മാർക്ക് ലഭിച്ചാൽ ജോമിറ്റിന്‍റെ ശരാശരി മാർക്ക് 50 ആകും
a) 65
b) 60
c) 58
d) 75
Show Answer

it was too long __________________ me.
a) four
b) for
c) another
d) none of this
Show Answer

ജോസഫ് ഒരു ബാങ്കില്‍ 87000 രൂപ നിക്ഷേപിച്ചു. അതിൽ 1/3 ഭാഗം ഭാര്യയ്ക്കും ബാക്കിയുള്ളതിന്‍റെ 60% മകനും 40% മകൾക്കും ആണെങ്കിൽ മകൾക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടും?
a) 34800
b) 23200
c) 58000
d) 2900
Show Answer

Vorkady App
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top
error: Content is protected !!