Kerala PSC

LDC Exam Practice – 71

രവി ഒരു വരിയിൽ മുന്നിൽനിന്ന് അഞ്ചാമതും പിന്നിൽനിന്ന് ഒമ്പതാമതും ആണ്. വരിയിൽ ആകെ എത്ര പേർ?

Photo: Pixabay
ദേശീയ നിയമദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്?
a) ആഗസ്റ്റ് 15
b) ആഗസ്റ്റ് 20
c) നവംബര്‍ 1
d) നവംബര്‍ 26
Show Answer

Select Correct Word
a) Halloween
b) Haloween
c) Halooween
d) Hallowen
Show Answer

മനുഷ്യവംശത്തിന്‍റെ അന്താരാഷ്ട്ര മാഗ്നാകാര്‍ട്ട എന്ന് യുഎന്‍. മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചതാര്?
a) ജോണ്‍രാജാവ്
b) മാര്‍ട്ടിന്‍ലൂഥര്‍
c) റൂസ് വെല്‍റ്റ്
d) വുഡ്റോ വില്‍സണ്‍
Show Answer

രവി ഒരു വരിയിൽ മുന്നിൽനിന്ന് അഞ്ചാമതും പിന്നിൽനിന്ന് ഒമ്പതാമതും ആണ്. വരിയിൽ ആകെ എത്ര പേർ?
a) 12
b) 14
c) 13
d) 16
Show Answer

കേരള ഗ്രന്ഥാശാലാസംഘത്തിന്‍റെ സ്ഥാപകൻ ആര്?
a) കെ.എം. പണിക്കർ
b) പി.എൻ. പണിക്കർ
c) കെ.പി. കേശവമേനോൻ
d) വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ
Show Answer

ഹോഴ്സിസിലികുന്നുകൾ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം
a) കർണാടകം
b) തമിഴ്നാട്
c) ആന്ധ്രപ്രദേശ്
d) സിക്കിം
Show Answer

The Periyar flows through Kerala
a) പെരിയാര്‍ കേരളത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്നു
b) പെരിയാര്‍ കേരളത്തില്‍ ഒഴുകുന്നു
c) പെരിയാര്‍ കേരളത്തിലൂടെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു
d) പെരിയാര്‍ കേരളത്തിലൂടെ മാത്രമാണ് ഒഴുകുന്നത്
Show Answer

താഴെ പറയുന്നവയില്‍ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണഘടനയില്‍ നിന്ന് കടമെടുത്തിരിക്കുന്ന ആശയം ഏതാണ്?
a) ഗവര്‍ണര്‍.
b) മൗലികകടമകള്‍
c) മൗലികാവകാശങ്ങള്‍
d) സി.എ.ജി
Show Answer

ഇന്ദിരാഗാന്ധി കനാലിലേക്ക് വെള്ളം കൊണ്ടുവരുന്ന നദിയേത്?
a) ചിനാബ്
b) ത്സലം
c) ബിയാസ്
d) സത്-ലജ്
Show Answer

The superlative of 'Little'
a) Less
b) Lest
c) Lesser
d) Least
Show Answer

എട്ടുലക്ഷം രൂപയുടെ ഭവന വായ്പ 8000 രൂപ മാസതവണകളായി ഇരുപത് വർഷം കൊണ്ട് തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നു. മൊത്തം പലിശ എത്ര ലക്ഷം രൂപ?
a) 10
b) 11
c) 11.2
d) 10.8
Show Answer

Select Correct Word
a) Agressive
b) Agrressive
c) Aggressive
d) Aggresive
Show Answer

I was one among the rank holders
a) ഞാന്‍ റാങ്കു ജേതാക്കളില്‍ ഒരാളാണ്
b) ഞാന്‍ റാങ്കു ജേതാക്കളുടെ ഒപ്പമുണ്ട്
c) ഞാന്‍ റാങ്കു ജേതാക്കളില്‍ ഒരാളായിരുന്നു
d) റാങ്കുജേതാക്കള്‍ എന്‍റെ കൂടെയുണ്ട്
Show Answer

ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ അസോസിയേഷൻ സ്ഥാപിച്ചത്?
a) സുരേന്ദ്രനാഥ ബാനർജി
b) ജ്യോതിറാവു ഫുലെ
c) ദാദാഭായ് നവറോജി
d) പ്രഫുല്ല ചന്ദ്രറായ്
Show Answer

താഴെ പറയുന്ന വാക്കുകളില്‍ ആദേശസന്ധിക്ക് ഉദാഹരണമല്ലാത്തത്
a) വെണ്ണീർ
b) കണ്ണീർ
c) വിണ്ണാർ
d) എണ്ണൂർ
Show Answer

He's in the police so he ………………. wear a uniform.
a) always
b) must
c) doesn't
d) none of this
Show Answer

കേരളൻ എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന നവോത്ഥാന നായകൻ
a) വക്കം മൗലവി
b) കുമാരനാശാൻ
c) പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ
d) സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണ പിള്ള
Show Answer

താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയില്‍ ആദേശ സന്ധിക്ക് ഉദാഹരണം ?
a) കണ്ടില്ല
b) നെന്മണി
c) ചാവുന്നു
d) മയില്‍പ്പീലി
Show Answer

താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ സകർമക രൂപം ഏത്?
a) ലക്ഷ്മി ഉറങ്ങുന്നു
b) ആന നടക്കുന്നു
c) അമ്മ കുട്ടിയെ എടുക്കുന്നു
d) നക്ഷത്രം തിളങ്ങുന്നു
Show Answer

ക്ഷേത്രഭൂമിയിലും ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന നമ്പൂതിരി ബ്രാഹ്മണരുടെ യോഗങ്ങളുടെ അധികാരങ്ങള്‍ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്?
a) ഇതൊന്നുമല്ല
b) കളരി
c) ചങ്ങാതം
d) സങ്കേതം
Show Answer

ANTIBIOTIC : INFECTION ::
a) antibody : braise
b) antidote : poisoning
c) purgative : eating
d) anticlimax : episode
Show Answer

(6)10x(7)17x(55)27 ലെ ആകെ അഭാജ്യ ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്ര?
a) 54
b) 64
c) 81
d) 91
Show Answer

We talk to ……. as often as possible.
a) one other
b) among
c) between
d) one another
Show Answer

ഒരു വൃത്തത്തിന്‍റെ വ്യാസം 10% വർധിപ്പിച്ചാൽ അതിന്‍റെ വിസ്തീർണം എത്ര ശതമാനം വർധിക്കും?
a) 10%
b) 15%
c) 5%
d) 21%
Show Answer

സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ ചെന്തെങ്ങ് നഗരമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
a) മഞ്ചേശ്വരം
b) നീലേശ്വരം
c) താമരശ്ശേരി
d) മറയൂർ
Show Answer

Vorkady App
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top
error: Content is protected !!