Kerala PSC

LDC Exam Practice – 21

ഏത് ആര്‍ട്ടിക്കിളിലാണ് ജുഡീഷ്യറിയും എക്സിക്യൂട്ടീവും വേര്‍തിരിഞ്ഞ് നില്‍ക്കണമെന്ന് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്?

Photo: Pixabay
മുന്‍വിനയെച്ചത്തിന് ഉദാഹരണം ഏത് ?
a) പോയികണ്ടു
b) പോകെ കണ്ടു
c) പോകവേ കണ്ടു
d) പോയാല്‍ കാണാം
Show Answer

പിരിച്ചെഴുതുക – വട്ടപ്പലക
a) വട്ട + പലക
b) വട്ടം + പലക
c) വട്ടത്തിലെ + പലക
d) വട്ട് + പലക
Show Answer

One word for the practice among people with power or influence of favouring their own relatives, especially by giving them jobs’:
a) nepotism
b) parochialism
c) regionalism
d) bias
Show Answer

One word for 'a person who believes that events are decided by FATE and that you cannot control them':
a) alarmist
b) fascist
c) fatalist
d) agnostic
Show Answer

ലഘൂകരിക്കുക: 7x(12+9)=3-9 = …….
a) 20
b) 30
c) 40
d) 50
Show Answer

Be cool. Do not lose your …….
a) tamper
b) temper
c) tender
d) timber
Show Answer

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടം ഏത്?
a) ജോഗ്
b) യേന
c) ശിവസമുദ്രം
d) ഹൊഗെനക്കൽ
Show Answer

ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ആദ്യ കറൻസിരഹിത ഗ്രാമം?
a) മോറി
b) ഇബ്രാഹിം പൂർ
c) ശിർക്കി
d) നാഗൂർ
Show Answer

അധ്വാനിക്കാതെ നേട്ടമില്ല എന്നർഥം വരുന്ന ഒരു പഴഞ്ചൊല്ല്.
a) No pain, no gain
b) He that seeketh, findeth
c) Experience is the best teacher
d) Little knowledge is a dangerous thing
Show Answer

The President's speech was so …………… that many people were persuaded to accept the need for change
a) expressive
b) articulate
c) eloquent
d) calm
Show Answer

ജോർജ് വർഗീസിന്‍റെ തുലികാനാമം
a) കൽക്കി
b) കാക്കനാടൻ
c) കട്ടക്കയം
d) കോഴിക്കോടൻ
Show Answer

ഡോ. ബി.ആര്‍. അംബേദ്ക്കര്‍ സ്വീകരിച്ച മതം?
a) ഇതൊന്നുമല്ല
b) ക്രിസ്തുമതം
c) ജൈനമതം
d) ബുദ്ധമതം
Show Answer

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കംചെന്ന പര്‍വ്വതനിര?
a) ആരവല്ലി
b) പശ്ചിമഘട്ടം
c) പൂര്‍വ്വഘട്ടം
d) വിന്ധ്യ
Show Answer

ഏത് ആര്‍ട്ടിക്കിളിലാണ് ജുഡീഷ്യറിയും എക്സിക്യൂട്ടീവും വേര്‍തിരിഞ്ഞ് നില്‍ക്കണമെന്ന് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്?
a) ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 50
b) ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 51
c) ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 52
d) ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 54
Show Answer

കേരള വെറ്റിനറി സര്‍വ്വകലശാലയുടെ ആസ്ഥാനം ഏവിടെ?
a) കണ്ണൂര്‍
b) കല്‍പ്പറ്റ
c) പൂക്കോട്.
d) ലക്കിടി
Show Answer

2018-ലെ സമാധാനത്തിനുള്ള നോബൽ അവാർഡ് ലഭിച്ചത്
a) ഫ്രാൻസിസ് അർനോൾഡ്
b) ജേംസ് പി അല്ലിസൻ
c) നാദിയാ മുറാദ്
d) ജോർജ്ജ് സ്മിത്ത്
Show Answer

2016 ഡിസംബർ 17 ശനിയാഴ്ചയായാൽ 2017-ലെ റിപ്പബ്ലിക് ദിനം വരുന്നത് ഏതുദിവസം?
a) വ്യാഴം
b) ശനി
c) വെള്ളി
d) തിങ്കൾ
Show Answer

41, 50, 59, ……. എന്ന ശ്രണിയിലെ എത്രാമത്തെ പദമാണ് 230 ?
a) 20
b) 21
c) 23
d) 22
Show Answer

പൂജ്യം, നെഗറ്റീവ് സംഖ്യകൾ എന്നിവയുടെ ഉപജ്ഞാതാക്കൾ ഏതു രാജ്യക്കാരാണ്?
a) അമേരിക്ക
b) ഇന്ത്യ
c) ചൈന
d) റഷ്യ
Show Answer

ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ അവസാനത്തെ വൈസ്രോയി
a) ദൗലത്ത്ഖാന്‍ ലോധി
b) ബഹ്ലോല്‍ ലോധി
c) മിന്റോ II
d) മൗണ്ട്ബാറ്റന്‍
Show Answer

The computer is …… useful machine.
a) an
b) a
c) one
d) any
Show Answer

ഏത് അർഥത്തിലാണ് “അമ്പലം വിഴുങ്ങുക” എന്ന ശൈലി പ്രയോഗിക്കുന്നത്
a) അസംഭാവ്യമായ കാര്യം
b) ഈശ്വരവിശ്വാസം ഇല്ലാതെ പ്രവൃത്തിക്കുക
c) താങ്ങാനാകാത്ത ഭാരം എടു ക്കുക
d) മുഴുവനും കൊള്ളയടിക്കുക
Show Answer

ലോകത്ത് ആദ്യമായി നികുതി ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ രാജ്യം ഏത്?
a) ഈജിപ്ത്
b) ചൈന
c) ന്യൂസിലാന്‍റ്
d) ഫ്രാന്‍സ്
Show Answer

ഒരു പരീക്ഷയിൽ അജിത്തിന് 350 മാർക്കും വിജിത്തിന് 420 മാർക്കും ലഭിച്ചു. അജിത്തിന് 25% മാർക്കാണ് ലഭിച്ചത്. എങ്കിൽ വിജിത്തിന് എത്ര ശതമാനം മാർക്ക് ലഭിച്ചു?
a) 30%
b) 28%
c) 34%
d) 40%
Show Answer

She is younger to ………. by five years.
a) I
b) me
c) my
d) mine
Show Answer

Vorkady App
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top
error: Content is protected !!