Kerala PSC

LDC Exam Practice – 18

ഭരണഘടനയെ അനുസരിക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ ഏത് ഭാഗത്തു ഉൾപ്പെടുന്നു?

Photo: Pixabay
കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കോളേജ് ഏത്?
a) ബി.സി.എം കോളേജ്
b) യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ്
c) സി.എം;എസ് കോളേജ്
d) സി.എസ്.എം കോളേജ്
Show Answer

മണിക്കൂറിൽ 80km വേഗത്തിലോടുന്ന ഒരു തീവണ്ടി എതിർദിശയിൽ മണിക്കൂറിൽ 10km വേഗത്തിലോടുന്ന ഒരാളെ കടന്നു പോവാൻ 4 സെക്കൻഡ് വേണമെങ്കിൽ തീവണ്ടിയുടെ നീളമെത്ര?
a) 200m
b) 150m
c) 100m
d) 120m
Show Answer

No news ……… good news.
a) was
b) is
c) were
d) will be
Show Answer

The teacher asked me (1)/ what the longest river (2)/ in Kerala was (3)%. No error (4).
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
Show Answer

ഒറീസയുടെ ദു:ഖം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദിയേതാണ്?
a) കോസി
b) ദാമോദര്‍
c) ബ്രഹ്മപുത്ര.
d) മഹാനദി
Show Answer

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വേലിയേറ്റ തുറമുഖം ഏതാണ്?
a) ഇതൊന്നുമല്ല
b) കാണ്ടല
c) തൂത്തുക്കുടി
d) വിശാഖപട്ടണം
Show Answer

നബാർഡിന്‍റെ ആസ്ഥാനം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്?
a) ഡൽഹി
b) കൊൽക്കത്ത
c) മുംബൈ
d) ചെന്നെ
Show Answer

കമ്പ്യൂട്ടര് സാക്ഷരത നേടിയ കേരളത്തിലെ ആദ്യ ജില്ല ഏത്?
a) ഇടുക്കി.
b) എറണാകുളം
c) തിരുവനന്തപുരം
d) മലപ്പുറം
Show Answer

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ഏത്?
a) ഗംഗ
b) ബ്രഹ്മപുത്ര
c) യമുന
d) സിന്ധു
Show Answer

ഭരണഘടനയെ അനുസരിക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ ഏത് ഭാഗത്തു ഉൾപ്പെടുന്നു?
a) നിർദേശക തത്വങ്ങൾ
b) പട്ടികകൾ
c) മൗലിക തത്വങ്ങൾ
d) മൗലികാവകാശങ്ങൾ
Show Answer

കേന്ദ്രവിജിലന്‍സ് കമ്മീഷനിലെ ആകെ അംഗങ്ങള്‍ എത്രയാണ്?
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
Show Answer

കേരളത്തിന്‍റെ പക്ഷിഗ്രാമം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ഏത്?
a) അരൂര്‍
b) നൂറനാട്
c) മഞ്ഞാടി
d) മണ്ണഞ്ചേരി
Show Answer

അർഥവ്യത്യാസമുള്ള പദമേത്
a) പതംഗം
b) വിഹഗം
c) ഖഗം
d) നീഡം
Show Answer

1959-ൽ ജർമ്മനിയുടെ സാങ്കേതിക സഹായത്തോടെ ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപിച്ച ഇരുമ്പുരുക്കുശാല എവിടെ?
a) ജംഷഡ്പൂർ
b) ദുർഗാപൂർ
c) ഭിലയ്
d) റുർക്കല
Show Answer

0.2+0.2-0.2×0.2(0.2÷0.2) = …………………
a) 0.6
b) 0.36
c) 1
d) 0
Show Answer

ഇന്ത്യയുടെ മാനക രേഖാംശം ഏതാണ്?
a) 82°35' പടിഞ്ഞാറ്
b) 82°30' കിഴക്ക്
c) 82°30' വടക്ക്
d) 82°30' തെക്ക്
Show Answer

ഖരപധാര്‍ത്ഥത്തങ്ങളിലൂടെ താപം പ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഏത് പ്രക്രിയവഴിയാണ്?
a) ചാലനം
b) വികിരണം
c) വിസരണം
d) സംവഹനം
Show Answer

ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ തവണ രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി?
a) ഇന്ദിരാഗാന്ധി
b) ചരണ്‍സിംഗ്
c) നെഹ്റു
d) മൊറാര്‍ജി ദേശായി
Show Answer

ബാങ്കിന്‍റെ സൗകര്യാർഥം മാറാൻ കഴിയുന്ന ചെക്ക് എന്ന് നിർദേശക തത്ത്വങ്ങളെ വിശേഷിപ്പിച്ചതാര്?
a) മഹാത്മാഗാന്ധി
b) ബി.ആർ. അംബേദ്കർ
c) കെ.ടി. ഷാ
d) കെ.എം. മുൻഷി
Show Answer

കല്ലുമാല സമരം നടന്ന വർഷം?
a) 1907
b) 1911
c) 1893
d) 1915
Show Answer

കേരദ്വീപ് ഏത് തടാകത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്?
a) ഡുംബൂര്‍ തടാകം.
b) ദാല്‍ തടാകം
c) നക്കി തടാകം
d) പുലിക്കെട്ട് തടാകം
Show Answer

In the armed forces it is considered a great privilege to die in harness.
a) pain and suffering
b) die in the battlefield
c) die while still working
d) die with honour
Show Answer

കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പൊക്കം കൂടിയ കൊടുമുടിയായ ആനമുടി ഏത് താലൂക്കില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു?
a) ദേവികുളം
b) നിലമ്പൂര്‍
c) പീരുമേട്‌
d) മൂന്നാര്‍
Show Answer

സമ്പൂര്‍ണ്ണസാക്ഷരതാ പദ്ധതിക്ക് കേരള സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കിയ പേരെന്ത്?
a) അക്ഷയ
b) അക്ഷരകേരളം
c) സാക്ഷരത
d) സാക്ഷരതകേരളം
Show Answer

The mob……..when they heard the police siren
a) cleared of
b) cleared off
c) cleared away
d) cleared over
Show Answer

Vorkady App
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top
error: Content is protected !!