General Knowledge

പൊതു വിജ്ഞാനം – 337

ആന്ധ്രപ്രദേശിന്‍റെ സംസ്ഥാന മൃഗം ? Ans: കൃഷ്ണ മൃഗം

Photo: Pixabay
 • 1678 മുതൽ 1728 വരെ കേരളത്തിൽ പ്രതാപത്തിൽ ഇരുന്ന വിദേശശക്തി ? Ans: ഡച്ചുകാർ
 • കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെറുകിട വ്യവസായ യൂണിറ്റുകളുള്ള ജില്ല ? Ans: എറണാകുളം
 • ആകാശത്തുനിന്നു സ്റ്റീരിയോ സ്കോപിക് ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചെടുത്ത ചിത്രം ത്രിമാന ചിത്രം ആയി കാണാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം Ans: സ്റ്റീരിയോ സ്കോപ്പ്
 • വാത്മീകിയുടെ ആദ്യപേര് എന്തായിരുന്നു ? Ans: രത്നാകരൻ
 • ‘ഒറാപ ഖനി’ എവിടെയാണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്? Ans: കലഹാരിയിൽ (ബോട്സ്വാനയിൽ)
 • ചാർമിനാർ പണികഴിപ്പിച്ചത്? Ans: ഖുലി കുത്തബ് ഷാ
 • നിലവിലുള്ള പന്ത്രണ്ടാം പദ്ധതിയുടെ കാലയളവ് ഏതാണ്? Ans: 20122017
 • ചരിത്രത്തിലെആദ്യ ഒളിമ്പിക്സ് നടന്നതെന്ന്? Ans: ബി.സി.776ല്‍
 • ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം? Ans: ബറോഡ ഹൗസ് ന്യൂഡൽഹി
 • പ്രാദേശിക ഭാഷാ പത്രനിയമം Ans: ലിട്ടണ്‍ പ്രഭു
 • ഋഗ്വേദം എന്ത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്? Ans: ആദി വേദം
 • ഗാന്ധി മൈതാൻ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന നഗരം? Ans: പട്ന
 • കാവാലം നാരായണപ്പണിക്കർ അറിയപ്പെടുന്ന തൂലികാനാമം? Ans: കാവാലം
 • തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വന്യജീവിസങ്കേതങ്ങളാണ് : Ans: പേപ്പാറ,നെയ്യാർ
 • ചിലപ്പതികാരം രചിച്ചതാരാണ് ? Ans: ഇളങ്കോ അടികൾ ( ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ )
 • പ്രാചീന കാലത്ത് മൃതാവശിഷ്ടങ്ങൾ അടക്കം ചെയ്ത വലിയ മൺഭരണികൾ? Ans: നന്നങ്ങാടികൾ (Burial urns)
 • ഏത്തവാഴ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം എവിടെയാണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് ? Ans: കണ്ണാറ
 • ഫോസ്ഫറസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സുഗന്ധവ്യഞ്ജനം ഏത്? Ans: ജീരകം
 • ശ്രീനാരായണഗുരുവിന്‍റെ ആദ്യത്തെ യൂറോപ്യൻ ശിഷ്യൻ? Ans: ഏണസ്റ്റ് കിർക്സ്
 • ഗാന്ധിജി നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചത് ഏത് വര് ‍ ഷമായിരുന്നു Ans: 1930
 • ലോട്ടസ് ടെംപിള് എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു Ans: ഡല്ഹി
 • ബ്രഹ്മവേദം എന്നറിയപ്പെടുന്ന വേദം? Ans: അഥർവവേദം
 • ‘എന്‍റെ നാടുകടത്തൽ’ എന്ന കൃതിയുടെ രചയിതാവ്? Ans: സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള
 • ചലിക്കുന്ന കാവ്യം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് നൃത്തരൂപമാണ് ? Ans: ഭരതനാട്യം
 • തൊഴിലുറപ്പു നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതെപ്പോൾ? Ans: 2005 സപ്തംബർ 7-ന്
 • ചമ്പാനിർ – പാവഗധ് ആർക്കിയോളജിക്കൽ പാർക്ക് ഏതു സംസ്ഥാനത്താണ് ? Ans: ഗുജറാത്ത്
 • സുമേറിയൻ സംസ്കാര കാലഘട്ടത്തിൽ നിർമ്മിച്ച വൻ ക്ഷേത്രഗോപുരങ്ങൾ? Ans: സിഗുറാത്തുകൾ
 • ഒരാറ്റത്തിലെ പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണമാണ് അതിന്‍റെ ….? Ans: ആറ്റോമിക നമ്പർ
 • വെള്ളത്തിനേക്കാൾ സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞലോഹം ? Ans: സോഡിയം
 • വിജയവാഡ ഏതു നദിക്കു തീരത്താണ് ? Ans: ക്രുഷ്ണ
 • അജന്ത ഗുഹ ഏത് നദീ തീരത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് Ans: വഖോര
 • ലാറ്റിനമെരിക്കയില്‍ നിന്നുള്ള ആദ്യ ഐക്യ രാഷ്ട്ര സഭ സെക്രട്ടറി ജനറല്‍ ആരായിരുന്നു Ans: ജാവിയാസ് പെരസ് ഡിക്വയര്‍
 • ബൈ സൈക്കിൾ ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിൽ വന്ന വർഷം ? Ans: 1 8 9 0
 • സംസാരശേഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സെറിബ്രത്തിലെ ഭാഗം? Ans: ബ്രോക്കസ് ഏരിയ
 • വള്ളത്തോൾ അവാർഡ് തുക? Ans: 1,11, 111
 • ഇന്ത്യയിലാദ്യമായി കറസ്പോണ്ടന് ‍ സ് കോഴ്സ് ആരംഭിച്ച സര് ‍ വകലാശാല Ans: ഡല് ‍ ഹി സര് ‍ വകലാശാല
 • മനുഷ്യശരീരത്തിനാവശ്യമായ അമിനോ ആസിഡുകളുടെ എണ്ണം? Ans: 22
 • സംസ്ഥാന സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ പ്രസിഡന്‍റ്? Ans: ടി പി ദാസൻ
 • കേരളാ വുഡ് ഇന് ‍ ഡ്സ്ട്രീസിന്‍റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് ? Ans: നിലമ്പൂര് ‍
 • ആർ.ബി.ഐ. ദേശസാത്കരിച്ചത്? Ans: 1949 ജനുവരി 1
 • ഒരു ഫംഗസും ആല്ഗയും സഹജീവനത്തിലേർപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്ന സസ്യ വർഗം ? Ans: ലൈക്കൻ
 • കോട്ടയം പട്ടണം ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് ? Ans: മീനച്ചില് ‍ ആറ്
 • കേരളത്തിലെ താലൂക്കുകളുടെ എണ്ണം? Ans: 75
 • കേരള ഹൈക്കോടതി മന്ദിരം: Ans: റാം മോഹൻ പാലസ്
 • ലോക്‌സഭയിലും രാജ്യസഭയിലും അംഗമാകാതെ കേന്ദ്രമന്ത്രിയായി തുടരാൻ എത്രനാൾ സാധിക്കും? Ans: ആറുമാസം
 • ആരുടെആത്മകഥയാണ് ഒരു സര്‍ജന്‍റെഓര്‍മ്മക്കുറിപ്പുകള്‍ ? Ans: ഡോ.പി.കെ.ആര്‍വാര്യര്‍
 • പ്രസിഡന്റും ക്യാബിനറ്റും തമ്മിലുള്ള കണ്ണി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്? Ans: പ്രധാനമന്ത്രി
 • On the banks of River Hoogli എന്ന പുസ്തകമെഴുതിയത്? Ans: റുഡ് യാർഡ് കിപ്ലിങ്
 • ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ടൈഗർ സെൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന നഗരം? Ans: ഡെറാഡൂൺ
 • യുണൈറ്റഡ്ബ്രിവറിസിന്‍റെ ചെയർമാൻ ഡോ. വിജയ് മല്യ ആരംഭിച്ച എയർലൈൻ ഏതാണ്? Ans: കിങ്ഫിഷർ എയർലൈൻസ്
 • ആഫ്രിക്കയിലെ മിനി ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്? Ans: മൗറീഷ്യസ്
 • ഏറ്റവും കൂടുതല് ‍ തവണ മുഖ്യമന്ത്രിയായ വ്യക്തി : Ans: കെ കരുണാകരന് ‍
 • ഫോർവേഡ് ബ്ളോക്ക് രൂപവൽക്കരിച്ചത്? Ans: സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ്
 • ദൂരദർശൻ ഡയറക്ടർ ജനറൽ? Ans: സുപ്രിയ സാഹ
 • തിരു- കൊച്ചിയിലെ ആദ്യ മുഖ്യമന്ത്രി? Ans: പറവൂർ ടി.കെ നാരായണപിള്ള
 • കുറ്റവും ശിക്ഷയും എന്ന നോവൽ രചിച്ചത്? Ans: ഫ്വോദർ ദസ്തയേവ്സ്കി
 • രക്തത്തിൽ ഓക്സിജൻ വഹിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്ന കോശങ്ങൾ? Ans: RBC
 • ബരാമതി കൊടുമുടി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? Ans: ത്രിപുര
 • ദേശീയപാത വികസന പദ്ധതിയായ തെക്ക്-വടക്ക് ഇടനാഴി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളേവ? Ans: ശ്രീനഗർ-കന്യാകുമാരി
 • അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംസ്ഥാനം? Ans: അലാസ്ക
 • വേണാടിലെ ആദ്യ ഭരണാധികാരി ? Ans: അയ്യനടികൾ തിരുവടികൾ
 • കേരള കലാമണ്ഡലത്തിന്‍റെ ആസ്ഥാനം എവിടെ ? Ans: ചെറുതുരുത്തി
 • ചൈനയിലെ ‘ഹൊയാങ്ഹോ’ നദി അറിയപ്പെടുന്ന അപരനാമം ? Ans: ‘മഞ്ഞനദി’
 • മറാത്ത സിംഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നതാര്? Ans: ബാലഗംഗാധര തിലകൻ
 • അവസാന മൗര്യരാജാവ് ? Ans: ബൃഹദൃഥന്
 • ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഞ്ചസാര ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യം ഏത്? Ans: ക്യൂബ
 • ഇന്ത്യയുടെ മദ്ധ്യദൂര ഭൂഖണ്ഡാന്തര മിസൈൽ? Ans: അഗ്നി 1, അഗ്നി 2
 • കരകൗശല ഗ്രാമമായ ഇരിങ്ങല് ‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ? Ans: കോഴിക്കോട് ജില്ല
 • കേരളത്തിലെ തെക്കേ അറ്റത്തെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ? Ans: പാറശ്ശാല
 • ഓസോൺ സുഷിരം ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലം? Ans: ഹാലിബേ (അന്റാർട്ടിക്ക; കണ്ടെത്തിയ വർഷം: 1913 )
 • ചെമ്മീൻ സിനിമയുടെ നിർമ്മാതാവ്? Ans: ബാബു ഇസ്മായീൽ
 • പാർവ്വതി പുത്തനാർ (വേളിക്കായലിനേയും കഠിനംകുളം കായലിനേയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു)പണി കഴിപ്പിച്ച തിരുവിതാംകൂർ ഭരണാധികാരി? Ans: റാണി ഗൗരി പാർവ്വതീഭായി
 • രാഷ്ട്രപതിക്ക് സത്യവാചകം ചൊല്ലി കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ് ? Ans: സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്
 • ലൈൻസിനും കോർണിയയ്ക്കുമിടയിലെ അക്വസ് അറയിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദ്രവം ? Ans: അക്വസ് ദ്രവം
 • ലോക കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ പ​ഠന സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ആ​സ്ഥാ​നം? Ans: ജ​നീവ
 • ഉപ്പുസത്യാഗ്രഹ ദിനം Ans: ഏപ്രിൽ 6
 • മദ്യദുരന്തത്തിന് കാരണമാകുന്നത് Ans: മിഥൈല് ആള്ക്കഹോള്
 • ഏതൊക്കെ വാതകങ്ങളുടെ മിശ്രിതമാണ് അമോണിയ ? Ans: നൈട്രജന് ‍ ആന് ‍ റ് ഹൈഡ്രജന് ‍
 • ഹ​രി​ത​ക​ത്തി​ല​ട​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ന്ന മൂ​ല​കം? Ans: മ​ഗ്നീ​ഷ്യം
 • വാനില; ചോളം; പേരക്ക; മധുരക്കിഴങ്ങ് ഇവയുടെ ജന്മദേശം? Ans: ബ്രസീൽ
 • ഏറ്റവും നീളം ചെറിയ ദേശീയ പാത Ans: NH- 966 – ( കുണ്ടന്നൂർ -വെല്ലിംഗ്ടൺ)
 • പെരുന്തേനരുവി വെള്ളച്ചാട്ടം ഏത് ജില്ലയിലാണ് ? Ans: പത്തനംതിട്ട
 • കിംബര് ‍ ലി ഖനി പ്രസിദ്ധമായിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് Ans: വജ്രം
 • പുണ്യഗ്രന്ഥമില്ലാത്ത മതമായി അറിയപ്പെടുന്നതേത്? Ans: ഷിന്‍റോയിസം
 • നീഗ്രോ ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ് ? Ans: മാര്‍ട്ടിന്‍ ലൂഥര്‍ കിംഗ്
 • ATM ആരംഭിച്ച ആദ്യ യുദ്ധ കപ്പൽ ? Ans: INS വിക്രമാദിത്യ
 • ‘ആവശ്യത്തിലധികം വൈദ്യന്മാരുടെ സഹായത്താൽ ഞാൻ മരിക്കുന്നു’ എന്നു പറഞ്ഞത് ആര് ? Ans: അലക്സാണ്ടർ
 • ആന്ധ്രപ്രദേശിന്‍റെ സംസ്ഥാന മൃഗം ? Ans: കൃഷ്ണ മൃഗം
 • കേരളത്തിന്‍റെയും , ജാർഖണ്ഡിന്‍റെയും , കർണാടകയുടെയും സംസ്ഥാന മൃഗം Ans: ആന
 • അബുൾ ഫസലിനെ വധിച്ചതാര്? Ans: ബീർസിങ്ബുന്ദേല
 • സിന്ധുനദീതടത്തിലെ ജനതയുടെ പ്രധാന തൊഴിൽ എന്തായിരുന്നു? Ans: കൃഷി
 • ഭാരത ഗാഥയുടെ ഇതിവൃത്തം ? Ans: വ്യാസവിരചിതമായ മഹാഭാരതകഥ.
 • LCD എന്നതിന്‍റെ പൂർണരൂപമെന്ത് ? Ans: Liquid Crystal Display.
 • ആരുടെ നാവികസേനാ തലവനായിരുന്നു കുഞ്ഞാലി മരയ്ക്കാർ? Ans: സാമൂതിരിയുടെ
 • ഇന്ത്യൻ ഭാഷയായ തമിഴ് സംസാരിക്കുന്ന മറ്റൊരു രാജ്യം ? Ans: ശ്രീലങ്ക
 • ഹാലിയുടെ വാൽനക്ഷത്രം അവസാനമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട വർഷമേത്? Ans: 1986
 • എന്താണ് രക്തപടലം (Choroid) എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ? Ans: ധാരാളം രക്ത ക്കുഴലുകൾ കാണപ്പെടുന്ന കണ്ണിന്‍റെ മധ്യപാളി
 • ‘കാറല്‍ മാർക്സ്’ എന്ന കൃതി രചിച്ചത്? Ans: സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള
 • പോർട്ട് ബ്ലെയർ വിമാനത്താവളത്തിന്‍റെ പുതിയ പേര്? Ans: വീർ സവർക്കർ എയർപോർട്ട്
 • മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയ ലോഹം ഏത് Ans: ചെമ്പ്
Vorkady App
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top
error: Content is protected !!